Hans Sturm

Hans Sturm studeerde biologie in Utrecht en weigerde de loyaliteitsverklaring te tekenen, hetgeen de bezetter van studenten eiste. In september 1944 werd zijn enig kind Irene Victoria geboren. Hij was betrokken bij de distributie van illegale bladen. Daarnaast hielp hij onderduikers met bonkaarten en vervalste papieren. In maart 1945 werd huiszoeking gedaan in het pand waar Sturm woonde, omdat men verdenkingen had tegen de hoofdbewoner. Sturms kamer werd ook doorzocht waarbij illegale bladen werden gevonden. Bij thuiskomst werd hij gearresteerd en opgesloten in het Huis van Bewaring op het Kleine Gartmanplantsoen.Daar werd hij op de lijst van Todeskandidaten gezet.