Jan D. Semeins

Jan Dirk Semeins was van beroep huisschilder. Hij behoort tot de drie Beverwijkse verzetstrijders (samen met zijn vrienden Jan Pleeging en Reinier Pletting) die hulp bood aan onderduikers en verspreiding van Vrij Nederland. Samen werden ze op 26 februari 1945 gearresteerd en overgebracht naar het Huis van Bewaring op het Kleine Gartmanplantsoen. en op de lijst van Todeskandidaten gezet.