Jan Pleeging

 Jan Pleeging was van beroep tuinder. Hij behoort tot de drie Beverwijkse verzetstrijders (samen met zijn vrienden Jan Dirk Semeins en Reinier Pletting) die hulp bood aan onderduikers en verspreiding van Vrij Nederland. In een hem toebehorende bollenschuur aan de Creutzberglaan in Beverwijk, bevond zich een belangrijk ondergronds wapendepot. Hij werd samen met Jan Dirk Semeins en Reinier Pletting, verraden en op 26 februari 1945 door de Velsense politiemannen Langenman en Kipp gearresteerd en na zware mishandeling overgebracht naar het Huis van Bewaring op het Kleine Gartman-plantsoen en op de lijst van Todeskandidaten gezet. Hij is (her)begraven op begraafplaats Duinrust bij Beverwijk.