Roelof T. Oost

Roelof Oost was klerk in het Provinciaal Ziekenhuis in Medemblik. Hij woonde met zijn gezin in Medemblik en verleende hulp aan onderduikers en verspreidde illegale bladen als Vrij Nederland, Trouw en Het Parool. In de laatste maanden noteerde hij berichten van de Engelse zenders om ze op papier verder te verspreiden. Op 14 februari 1944 werd hij na verraad in zijn woning gearresteerd en samen met Wieger Boonstra en Pieter Brittijn, overgebracht naar het Huis van bewaring op het Kleine Gartman plantsoen. Daar werd hij op de lijst gezet van Todeskandidaten.