Wieger Boonstra

Wieger Boonstra was verpleger in het Provinciaal Ziekenhuis in Medemblik. Hij was gehuwd en had een kind. Hij verspreidde het illegale bladen als Vrij Nederland, Het Parool en Trouw. Hij verleende onderdak aan onderduikers en zamelde geld in voor het steunfonds van onderduikers. Zijn zoon was betrokken bij het kraken van het bevolkingsregister in Medemblik. De boeken werden in de woning van Wieger Boonstra verstopt. Na verraad werd hij samen met Pieter Brittijn en Roelof Oost (zie elders) overgebracht naar het Huis van Bewaring op het Kleine Gartmanplantsoen. en op de lijst gezet van Todeskandidaten.